PL EN

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Informujemy, że jesteśmy benficjentem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn.: Modernizacja ogrzewania w firmie P.P.H. TEX-1 w Kamionce k/Kwidzyna.

 

Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 537 246,44 zł.

WFOŚiGW w Gdańsku udzielił firmie P.P.H. TEX-1 pożyczki w kowcie 300 000,00 zł na realizację w/w zadania.

 

Efektem realizacji przedmiotowego zadania jest ograniczenie wydzielania się związków niekorzystnych dla środowiska, które wytwarzane są w procesie spalania opału, a także usprawnienie procesu ogrzewania firmy P.P.H. TEX-1 poprzez instalację nowoczesnych, ekologicznych i sterowanych elektronicznie kotłów klasy 5, w któych paliwem jest pellet, a nie jak dotychczas węgiel.

 

Dodatkowe informacje na stoenie WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

Zaufali nam

Szybki Kontakt z naszymi doradcami

P.P.H."TEX-1"

Kamionka 28, 82-500 Kwidzyn

Telefon:

+48 55 279 70 87, + 48 55 279 70 85

E-mail:

biuro@tex-1.com.pl